Strokeföreningen Södra Bergslagens årsmöte

Textstorlek:

Strokeföreningen Södra Bergslagen med medlemmar inom Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner, har hållit sitt årsmöte på Lindgården i Västanfors den 3 mars 2016.
Mötet öppnades av avgående ordföranden Fritz Monin som hälsade alla välkomna.
Efter detta adjungerades Stroke Västmanlands läns ordförande Ove Puisto till mötet.
Nu följdes punkterna i den uppgjorda dagordningen och Fritz Monin valdes till mötesordförande med Irmeli Andersson som sekreterare.
Styrelsens verksamhets- samt ekonomiska berättelse gicks igenom av Irmeli Andersson och båda godkändes av mötet.
Ethel Ågren, en av revisorerna läste upp revisorernas berättelse som godkändes.
Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Förslaget om att föreningens styrelse ska bestå av ordförande, kassör samt tre ledamöter plus två ersättare godtogs av mötet.

Här följer den nya styrelsen för 2016:
Ordförande: Tyko Tynnstedt, 1 år
Kassör: Bertil Ericson, 2 år
Ledamöter: Lennart Persson, ett år kvar
Karl-Erik Davidsson, 2 år
Leif Jönsson, 2 år
Ersättare: Bertil Pettersson, 1 år
En ersättare är tv vakant.
Till revisorer omvaldes Ethel Ågren och Kerstin Jansson för ett år .
Revisorsersättare blev Sven-Åke Ågren.

Texten sammanställd av Ola Kågenäs med hjälp av årsmötesprotokollet, han ansvarar även för foto.