Strokeföreningen Västmanlands läns årsmöte

Textstorlek:

Årsmötet 2016
Den 31 mars samlades länsföreningen till årsmöte i den nyrenoverade Lindgården i Fagersta. Ordförande Ove Puisto hälsade alla välkomna till årsmötet och drog därefter de första punkterna på dagordningen för årsmötet.

Vald till årsmötesordförande blev Peo Lindahl, tidigare anställd på Stroke-Riksförbundets kansli.
Efter verksamhetsberättelsen läste Gurli Söder, föreningens kassör upp den ekonomiska berättelsen. Avgående revisorn Jerk Lind läste sedan upp revisorernas berättelse i vilken styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Nu var det dags för val av ny ordförande där sittande ordförande fick förnyat förtroende för ytterligare ett år. Hur övriga styrelsen kom att se ut ser du under ”styrelsen i länet”, där du även finner samligas kontaktuppgifter.
När mötet var avklarat avtackades avgående vice ordföranden Fritz Monin samt Irmeli Andersson tillsammans med avgående revisorn Jerk Lind med blommor.
Mötet avslutades med välsmakande smörgåstårta med dryck.
Text och foto: Ola Kågenäs
Stroke Västmanlands län