Strokeföreningen Västra Mälardalens årsmöte

Textstorlek:

Årsmötet 2016

Den 27 februari kl 14.00 startade Stroke Västra Mälardalens årsmöte. Platsen var som vanligt Mötesplats Tunadal, Köping.
Efter ett välkomnande av föreningens ordförande till de ca 40 deltagarna, öppnade Ann-Margreth Persson årsmötet och höll en parentation över de medlemmar som har gått bort under 2015, genom att tända ett ljus och hålla en tyst minut.
Därefter följdes dagordningen, till mötesordförande valdes Johnny Clefberg och till årsmötessekreterare Gunilla Lindkvist.
Nu följde i rask takt genomgång av verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2015. Därpå följde revisoreras berättelse uppläst av en av revisorerna, Svante Strömbäck, som till avgående styrelsens glädje, kunde berätta att den beviljats ansvarsfrihet för år 2015. Efter att ha dragit årsavgifterna för medlemskap i föreningen, där styrelsen har valt att fälja Stroke-Riksförbundets rekommendationer av avgifter, var det dags för val till styrelsen. Styrelsens antal av ledamöter fastställdes till 7 ordinarie samt 2 ersättare.
Vald till ordförande på ytterligare ett år blev Ann-Margreth Persson, valda för ytterligare två år för hälften av ledamöterna, blev Gunilla Lindkvist, Dennis Hedberg samt Kenth Asplund. Till ersättare för ett år omvaldes Eva Leonardsson samt nyvaldes Per Norén efter avgående Brita Gustavsson. Revisorerna liksom valberedningen omvaldes även de för ytterligare ett år. Efter mötets avslutande avtackades årsmötesordföranden samt avgående Brita Gustavsson med blommor.

Nu följde samvaro med smörgåstårta och dryck.

Så var ännu ett årsmöte i Sveriges f n största lokala strokeförening över!
Text och foto: Ola Kågenäs