Strokeföreningens 10- årsjubileum

Textstorlek:

Den 17 oktober 2015 firade strokeföreningen Sala-Heby sitt 10-års jubileum.
Man hade lånat SMU-gården i Sala till denna högtidsdag.
De 42 närvarande medlemmarna samt övriga gäster bjöds vid ankomsten på en välkomstdrink av ciderkaraktär.
När alla hade minglat lite och funnit sig en sittplats tog Jan Linered till orda.
Han var fram till årets årsmöte föreningens ordförande under många år.
Jan hälsade alla varmt välkomna med ett speciellt välkomnande av föreningens förste ordförande Åke Uhlander som tillsammans med sin hustru deltog vid festen.
Jan kunde även hälsa Stroke-Riksförbundets ordförande Sven Andreasson samt Stroke Västmanlands läns ordförande Ove Puisto, varmt välkomna.

Efter detta välkomnande serverades den förbeställda maten bestående av fiskrätt alternativt kött.
Till detta serverades vin eller för de som så önskade bordsvatten/öl.

När maten hade hunnit avsmakas tog Ove Puisto tillfället i akt att framföra sina och länsföreningens gratulationer till föreningen, han drog även lite medlemssiffror gällande länet och uppmanade de närvarande medlemmarna att delta mera aktivt i föreningens arbete, både gällande medlemsvärvning men också i det dagliga föreningsarbetet.
Nu blev det dukning av borden inför kaffe och tårta.
Då tog förbundets ordförande tillfället i akt att framföra förbundets gratulationer, vilket skedde i form av överlämnandet av Stroke-Riksförbundets standar, en orkidé samt en penninggåva.
I samband med kaffe och tårta trädde ”Johnny & Friends” in i lokalen för att underhålla oss. De värmde upp gitarrerna och stämbanden och gav oss sedan en hel räcka ”gamla godingar” från framförallt 60 och 70-talet. De var riktigt trevliga att lyssna på!
När festen började lida mot sitt slut hämtade Carina Storås en samling blombuketter där Åke Uhlander blev förste mottagare, även Sven Andreasson, Ove Puisto och Jan Linered fick blommor.
Denna trevliga dag hade anordnats av: Gunilla Andersson, Carina Storås, Siv Holmudd, Lars-Evert Oskarsson, Lismarie Lindström, Sixten Ringbom och Jane Åkerlund.
Vid det praktiska som dukning och servering deltog även: Birgitta Andersson, Kaj Storås, Kjell Åkerlund.

Lite föreningshistorik slutligen hämtad från Jan Linereds minnesanteckningar:
Föreningen bildades 29 mars 2005 i Kaplanens servicehus i Sala. Förste ordförande var som sagts tidigare Åke Uhlander, kassör Jan Linered, sekreterare Jane Åkerlund en funktion hon fortfarande innehar.
Text och foto: Ola Kågenäs, Stroke Västmanland.