Strokestödgrupp på besök i Jädersbruk

Mitt Västmanland - Strokestödgrupp på besök i JädersbrukFoto: Ola Kågenäs
Textstorlek:

Jädersbruk med stödgruppen i Kolsva
Torsdagen den 17 oktober hade Rolf Larsson, medlem i strokeföreningens stödgruppen i Kolsva, ordnat med en utflykt till Jädersbruk som ligger strax norr om Arboga. Då Rolf även är medlem i Jädersbruks Vänner hade han tagit på sig rollen som guide för sina vänner i strokestödgruppen.

Gruppen samreste i egna bilar till bruket. Vid framkomsten hade regnet som strilat ner under resan tillfälligt upphört. Rolf tog oss med på en rundtur i de gamla byggnaderna bland utställda föremål, gamla redskap och verktyg. Jädersbruk härstammar från1300-talet.

 

Fakta:
Namnet Jäder förekommer första gången i skrift år 1359 då fru Ramfrid Bengtsdotter (Sparre) skänkte Jäders kvarn till Julita kloster.

Den 15 maj 1551 sänder Gustav Vasa ett brev till fogden Nils Tulesson, där han tillsammans med tyska hantverkare ska bygga upp en vapenindustri på Jädersholme.

Detta om Jädersbruks uppkomst, resten får ni följa på plats vid vidare intresse. Rolf tog oss vidare till en byggnad där föreningen Jädersbruks Vänner håller på med en invändig renovering för att kunna installera toalett med mera. I den byggnaden har de även ett ”klubbrum” i vilket strokegruppens medlemmar från Kolsva intog det medhavda fikat från Brukskyrkan i Kolsva. Efter fikat blev det en ytterligare visning, dels av den lokal där man renoverar gamla maskiner, en tur till en nyuppförd smedja avslutade besöket. I återupptaget regn återvände vi till bilarna för hemfärd med en tacksamhet till Rolf för hans insats för gruppen.