Strokestödgrupp startad i Irsta församlingshem

Textstorlek:

Tisdagen den 2 december samlades ett knappt tiotal personer i Irsta församlingshem för att lägga grunden till en samtalsgrupp runt stroke en sk stödgrupp. Hälften av deltagarna hade själva haft stroke. Gruppen hälsades välkomna av Ellinor Lilljekvist, diakon i kyrkan i Irsta. Det är hon i samarbete med Mariann Ytterberg vice ordförande i Strokeföreningen Västerås som tillsammans har tagit initiativet till att starta en grupp.
Vad hände under de knappa två timmarna som mötet pågick? Jo först gjordes en liten presentationsrunda där var och en sa sitt namn och berättade varför man hade kommit. Sedan vidtog en fikastund med saffransbröd och pepparkakor med kaffe till. Därefter släppte alla loss att berätta sina strokeerfarenheter.
Mariann Ytterberg och undertecknad beskrev lite av hur Stroke Riksförbundet är uppbyggt samt även hur vår länsförening ser ut. Dvs att det idagsläget finns fyra stycken lokalföreningar inom länet, med namnen Södra Bergslagen (Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg), Sala/Heby, Västerås samt Västra Mälardalen (Arboga, Kungsör, Köping samt Hallstahammar). Tillsammans har dessa fyra föreningar strax under 1000 medlemmar! Mariann berättade även lite mer om själva sjukdomen stroke, den som tidigare gick under namnet slaganfall alt hjärnblödning.
Slutligen ställdes frågan till de närvarande om detta var något de vill fortsätta med under 2015. Svaret blev ett samfällt JA! Tisdagar ansåg som en bra dag att träffas med början i mitten av januari för att sedan följas av en träff per månad.
Man utlovade även att inbjuda bekanta som själva fått stroke eller är anhöriga till en strokedrabbad till gruppen, samtidigt betonades vikten av att gruppen inte får bli för stor, alla ska få möjlighet att komma till tals.

Text och foto:
Ola Kågenäs, Stroke Västmanlands län