Strokestödgrupp startas i Surahammar

Textstorlek:

Den 14 augusti hölls ett planeringsmöte i Svenska kyrkans församlingshem, Källmoragården. I mötet ingick diakon Ingela Ljunggren, kyrkan i Sura församling, Elisabeth Norlin-Mellgren, Strokeföreningen i Västerås samt Ola Kågenäs Stroke Västmanlands län.

Avsikten med mötet var att försöka att få igång en så kallad självhjälpsgrupp, (stödgrupp) för de som har haft stroke samt deras anhöriga, även i Surahammar.

I Surahammars kommun visar statistik från Riks-Stroke att under åren 2009-2010 var det totalt 65 strokeinsjuknanden i kommunen. Detta tyder på att det bör finnas ett underlag i kommunen för att starta upp en stödgrupp även här, liksom det redan finns en väl fungerande dito i Hallstahammar.

Strokeföreningen i Västerås kommer tillsammans med Svenska kyrkan att hålla i trådarna. Ett informationsmöte för de som haft stroke samt deras anhöriga kommer att hållas i Källmoragården den 9 september. Vid det mötet är tanken att riktlinjerna för kommande verksamhet ska tas fram, gällande veckodag och tid för gruppens träffar.

Text: Ola Kågenäs