Sture Johansson har fått utmärkelsen Gröna hjärtat

Textstorlek:

Vid Sala LRF´s avdelnings årsmöte 2015 nominerades Sture till denna utmärkelse. Med bakgrund av den insats Sture gjorde under branden förra året var valet mycket enkelt. Den som har fått lyssnat till Stures egna upplevelser under de dramatiska dygnen får en inblick i vilka dramatiska situationer många familjer fick möta. Det framgår då hur folk ställer upp för varandra när en verklig krissituation uppstår. Det blev inte bara lokalbefolkningen som blev berörda utan många funktioner i samhället. Med tanke på all logistik kring djurtransporter, matförsörjning och inkvartering av all berörd personal, energiförsörjning mm. Jag listan kan göras lång. Det finns många hjältar och hjälteinsatser som Sture fick möte under några dygn. Stures breda kontaktnät med länsstyrelsen, regeringskansliet och LRF-riks var mycket värdefullt. Sture fick också ett stort förtroende från många håll att axla det ansvar han tog på sig från dessa led.
Till detta skall också läggas alla tusen timmar Sture har lagt ner genom alla år som han jobbat för LRF på olika poster. Just nu är han ordförande i LRF Mälardalen och i Sala LRF-avdelning.
Utmärkelsen Gröna Hjärtat är instiftat av LRF riks och utses på lokal nivå till personer som på ett eller annat sätt har gjort en insats som bör premieras.
Sture fick motta utmärkelsen, som är utformat som ett grönt hjärta, vid den årliga grötfesten som numera sker på Stures och Stinas hemgård där kostallet är ombyggt till en boulebana. Vice ordförande Tobias Johansson dekorerade Sture med nålen och gav också motiveringen varför Sture fick denna utmärkelse i år.