Utflykt till brandområdet

Textstorlek:

Lördagen den 18 augusti gjorde medlemmar i Ramnäs-Virsbo hembygdsförening en utflykt till brandområdet Hälleskogsbrännan.

Ett femtontal intresserade hade tagit sig till Grävlingsberget där Sören Larsson från naturklubben tog emot oss. Han berättade hur växter och djur klarat sig efter branden samt att den gamla skogen kommer att ersättas av framförallt asp och björk.

Efter frågor och diskussioner tog vi oss upp till det höga utsiktstornet via en bred spång, över bränd och stenig mark. Högst upp har man en vidunderlig utsikt över ett stort område. Det var kraftig blåst så det svajade lite i vinden.

Efter en fikapaus tog vi oss med bilar till en högt belägen plats iordningställd även den av Länsstyrelsen. Av breda böjda plank hade man tillverkat sängar där man kan ligga och studera stjärnhimlen en klar natt.

En trevlig utflykt där vi fick lära oss mycket om växter och djur av vår kunnige guide.