Vandring bland Bruksparkens träd

Tom Sävström, till höger, och några av deltagarna.
Textstorlek:

I 20 gr värme och strålande sol kunde de 20 deltagarna i Surahammars Hembygdsförening och Naturskyddsförenings vandring i Bruksparken, under ledning av Tom Sävström, ta del av Toms gedigna kunskaper om träden, dess svampar, innevånare, utbredning mm. Parken anlades 1876 men då som odlingslotter för arbetarfamiljer, trädplanteringarna har skett efter 1883.