Vårutflykt till Åholmen

Textstorlek:

Surahammars Hembygdsförening förlade i år sin vårutflykt till Åholmen och fick där njuta av ett härligt vårväder. Som inledning på besöket fick deltagarna ta del av Kristina Curmans information om Åholmens intressanta och av deltagarna okända historia. Vandringen genom stigarna ackompanjerades av bl a bofinkars och spillkråkans sång och signalläten. Vitsippor och violer kantade stigen och kastanjens blommor fick vi njuta av. Som avslutning samlades vi på ett café i trevlig samvaro till ljudet av regndroppar.

Text och bild: Lars-Erik Lundberg
Bildtext 1: Catharina Lindberg, Sylvia Gustavsson och Ulla Zettergren i förgrunden.
Bildtext 2: Från vänster, Ulla Zettergren, Sonja Pettersson, Kristina Pettersson och Kristina Curman