Vårutflykt till Kohagen

Mitt Västmanland - Vårutflykt till KohagenNågra av deltagarna i utflykten med Tom Sävström som andra personen från vänster. Foto: Lars-Erik Lundberg
Textstorlek:

Surahammars hembygdsförening var den 7 maj på sin traditionella vårutflykt, som i år gick till Kohagen, under sakkunnig ledning av Tom Sävström. Tom berättade om hur Kohagen kom att bli ett naturreservat och om träd, växter, lavor, svampar och djurlivet under vandringen genom reservatet. De tio deltagarna njöt av informationen, sol och värme och den medhavda kaffekorgen som intogs vid Kolbäcksåns strand. När rundvandringen närmade sig slutet visade Tom på den sällsynta och rödlistade svampen, Bombmurkla, som i år finns i två exemplar i Kohagen.