Vårutflykt till kolerakyrkogården

Mitt Västmanland - Samling kring korsetSamling kring korset. Foto: Lars-Erik Lundberg
Textstorlek:

Surahammars hembygdsförenings vårutflykt, den 27 maj, gick i år till kolerakyrkogården vid Magforsen i Surahammar. Deltagarna fick promenera från väg 252 till kyrkogården vid Kolbäcksåns strand.

Avsaknad av lämplig parkering och en svårforcerad grind gör promenaden extra lång och besvärlig då vighet måste till för att komma fram. Även stigen genom skogen behöver rensas från kullfallna träd.

Efter framkomsten berättade Lars-Erik Lundberg om kolerans orsaker och läkarnas förhållningsorder år 1853 då Surahammar drabbades av koleran. Nils Aron Berges designade kors som stått på platsen sedan 1948 bedömdes av deltagarna vara i starkt behov av renovering. På platsen är 17 personer begravda enligt gropar i “Björnstenen” som korset står på. Efter information om och studie av platsen intogs medhavd förtäring. Det blåsiga och något kyliga vädret avskräckte inte de 14 deltagarna.