Västeråsbygdens Blåbandsförening

Textstorlek:

Västeråsbygdens Blåbandsförening hade för en tid sedan sitt årsmöte i Hubbostugan. Styrelsen omvaldes med Anders Forsgren som ordförande. Övriga är Siw Fredby, Bo-Göran Löwén, Lisbeth Forsgren och Johnny Löfgren. Fam. Forsgren hade varma hälsningar från vår medlem Ellen Karlsson Västerås som de uppvaktat på hennes 100-årsdag. Redan i unga år blev hon medlem i nykterhetsrörelsen. Under 30 års tid var Ellen en mycket uppskattad husmor i Västerås Blåbandsförening och hon bar också en stor del av ansvaret för de stora lotterier som genomfördes inför varje jul. Hon är fortfarande mycket intresserad av vår verksamhet och följer noga med vad som sker i vår lokalförening, som numera heter Västeråsbygdens Blåbandsförening.

Jonny Löfgren