Västmanlands läns Blåbandsdistrikt

Textstorlek:

Västmanlands Blåbandsdistrikt hade 17 mars sitt årsmöte i Församlingshemmet i Enåker. Det var sedvanliga årsmötesärenden med bl a redovisning av en omfattande verksamhet som konferenser samt torgmöten i Västerås, Arboga och deltagande i Götlundadagarna. Styrelsen omvaldes och har Bengt-Erik Karlsson Götlunda som ordförande. Övriga är Staffan Johansson Jugansbo, SBU:s representant Krister Holmstedt Heby, Bo-Göran Löwén Sala, Göran Karlsson Lunger, Anders och Lisbeth Forsgren Tillberga. Ordförande i Hembygdsföreningen är ”Kyrk-Kalle” Andersson och efter lunchen gav han oss en uttömmande berättelse om Enåkersbygden.

Jonny Löfgren